Grad Beograd može da prodaje zemlju i stanove

Beograd - Privremeni organ Beograda usvojio je danas Odluku koja omogućuju prodaju zemlje i objekata u njenom vlasništvu.

Privremeni organ grada Beograda na današnjoj sednici usvojio je Odluku o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja.

Na osnovu ove odluke grad Beograd će ubuduće pribavljati u javnu svojinu i otudjivati iz javne svojine grada objekte na osnovu tržišne vrednosti koju će utvrdjivati Uprava javnih prihoda grada Beograda.

"To znači da će grad Beograd ubuduće moći da prodaje gradsko gradjevinsko zemljište, stanove kao i druge objekte koje ima u vlasništvu, a koji nisu neophodni za funkcionisanje grada", navodi se u saopštenju Privremenog organa Beograda.

Iako je Republika Srbija još 2009. godine omogućila otuđenje građevinskog zemljišta, grad Beograd je do sada zemljište davao investitorima na zakup od 99 godina.

"Donošenje ove odluke pospešiće investiranje u Beogradu jer će sada investitori biti vlasnici zemlje, a samim tim će lakše dobijati novac od banaka za izgradnju objekata", stoji u saopštenju.

Dodali su da će Grad sada biti u prilici da kupuje građevinsko zemljište i tako investitorima nudi atraktivnije lokacije za stambenu i poslovnu izgradnju ili investiranje u privredi.

Kada su u pitanju stanovi, grad Beograd će sada po tržišnoj ceni ponuditi na prodaju stanove koje ima u vlasništvu.

Odlukom je precizirano da je moguće da fizičkim licima koja se nalaze u gradskim stanovima na osnovu spornog pravnog osnova (potvrda državnih institucija ili lokalnih samouprava), ponudi otkup stanova u kojima žive po tržišnoj ceni.

Sva sredstva koja grad Beograd dobije prodajom građevinskog zemljišta, stanova i drugih objekata predstavljaju prihod budžeta grada Beograda, a u narednom periodu, Skupština grada će kroz posebnu organizacionu jedinicu prvi put popisati svu imovinu grada Beograda.

Privremeni organ grada Beograda danas je usvojio i Odluku o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Beograda i Odluku o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda.

Te odluke su donete u skladu sa priprema za početak izgradnje projekta "Beograda na vodi".

Usvojena je i Odluka o izradi plana detaljne regulacije sanitarne deponije Vinča u opštini Grocka, što je bio jedan od uslova da se do kraja godine raspiše međunarodnih tender za upravljanje i reciklažu otpada na deponiji Vinča.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar