Čačak: Borci traže 272 stana

Predstavnici čačanskog SUBNOR optužuju lokalnu samoupravu za nezakonitu prodaju. Gradska uprava kaže da će se o pravu korišćenja naknadno raspravljati.

Nekoliko dana nakon što je u javnost dospela informacija ko i kako koristi stanove koji su u vlaništvu grada Čačka, predstavnici Gradskog odbora SUBNOR-a tvrde da je ovdašnja lokalna samouprava krajem prošlog veka nezakonito prodala 272 stana koja su pripadala ovoj organizaciji. U gradskoj upravi demantuju ovu tvrdnju i saopštavaju da Čačak trenutno poseduje 21 stan, koji je dat na korišćenje, a o načinu sticanja prava korišćenja i samim korisnicima tek će se, kažu čelnici, raspravljati.

Advokat Dragoljub Jakovljević, čija je kancelarija dobila punomoćje od SUBNORA-a za proveru zakonitosti i postupanja u prodaji stanova, ističe da je početkom 2014. utvrđeno da je od strane lokalne samouprave došlo do zloupotrebe prava davaoca stanova na korišćenje, koji pripadaju ovoj boračkoj organizaciji.

- Te stanove, koji su bili društvena svojina, dodeljivao je SUBNOR svojim članovima, da bi se zatim kao prodavac pojavila lokalna samouprava. To pravo je, očigledno, uzurpirala opština - kazao je Jakovljević.

Više puta su se pripadnici SUBNOR-a obraćali lokalnim vlastima da im dostave informaciju o njihovim stanovima. Pomoć su zatražili od Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, ali ni to nije dalo rezultate.

- Dostavili smo lokalnoj samoupravi spiskove svih stanova, sa tačnom lokacijom, adresom, površinom, jer imamo detaljnu evidenciju. Stanovi su verovatno menjali vlasnika, znamo kome su dodeljeni, ali ne i ko je učestvovao u otkupu i ko je trenutni vlasnik, čak ni za ovih devet čije smo ugovore dobili - kazao je advokat.

Jakovljević dodaje da će verovatno pripadnici SUBNOR-a pravdu potražiti na sudu, da se ponište ugovori i utvrdi njihova ništavost, i ističe da je najbolje postići nagodbu, kako ljudi koji su u tim stanovima ne bi trpeli posledice.

- Jedino smo mi mogli da zaključimo ugovore o otkupu, u nekima stoji da smo to učinili, što nije tačno. Prodavani su bez našeg znanja, u ugovorima je naveden i broj računa na koji je novac uplaćivan, a primalac je stručna služba izvršenja budžeta Opštine Čačak - navodi član Gradskog odbora SUBNOR-a Radisav Nedović.

ZAKUP - 84 EVRA

U izveštaju Mirjane Džoković iz Gradske uprave za urbanizam, koji je predstavljen gradskim većnicima, a koji se tiče informacije o 21 stanu, koji je u vlaništvu Grada, stoji da ova uprava ne „raspolaže podacima na koji način su stanovi stečeni“.

Ono što je posebno zasmetalo Čačanima je da je jedan od korisnika i gradski pravobranilac Katarina Novković, koja za stan od oko 73 kvadrata plaća mesečni zakup od svega 84 evra.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar