Ako u Kragujevcu ne prijavite nekretninu, platićete 150.000 dinara!

U Kragujevcu je počeo popis nepokretnosti građana radi uvođenja u poresku evidenciju i utvrđivanja poreza na imovinu, rečeno u Gradskoj poreskoj upravi.

Popis će vršiti ovlašćeni popisivači svakog radnog dana od 9.00 do 17.00, a najpre je počeo u Mesnoj zajednici "Centar grada". Popisivači će dolaziti na adresu poreskog obveznika i u saradnji sa obveznikom, ukoliko se radi o prijavljenom objektu, upoređivaće podatke koji su evidentirani u poreskoj evidenciji sa stvarnim stanjem na terenu.

Ukoliko se radi o neprijavljenom objektu, popisivači će evidentirati podatke o objektu. Na osnovu utvrđenih podataka, biće potrebno da poreski obveznik popuni i potpiše obrazac poreske prijave i preda ga ovlašćenom popisivaču.

Iz Gradske uprave su obavestili građane da nepodnošenjem poreske prijave, poreski obveznik - fizičko lice, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Odluku o popisu nepokretnosti fizičkih lica donelo je Gradsko veće.

Na području Kragujevca ima 66.500 poreskih obveznika po rešenjima za porez na imovinu fizičkih lica.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar