Advokat ili notar – kome za ugovor?

Građani Srbije su i dalje u nedoumici kome treba da se obrate kada hoće da prodaju nekretninu i naprave valjan ugovor - advokatima ili beležnicima.

I jedna i druga strana tvrde da su prava adresa, a iz ministarstva poručuju da je zakon jasan, ali je pitanje kako ga ko tumači.

Odlučili ste da imovinu upišete u katastar i pitate se ko bi trebalo da vam pripremi sva dokumenta - notar ili advokat? Notari tvrde da advokati nisu ovlašćeni da sačinjavaju isprave podobne za upis u katastar

"Sve što urade advokati ili građani mora da se solemnizuje kod javnog beležnika. Zamislite apsurd da nam se osporava sačinjavanje ugovora, a da sa druge strane na osnovu javnih ovlašćenja svaki javni ugovor mi solemnizujemo, potvrđujemo ga i dajemo mu svojstvo javne isprave", kaže predsednik Javnobeležničke komore Miodrag Đukanović.

Katastri su i posle promena zakona o javnom beležništvu prihvatali notarske zapise i na osnovu njih upisivali promene u zemljišnim knjigama, a onda su prestali.

Tako se dogodilo da građani kojima su ugovore pravili notari sada ne mogu da upišu kuće i njive na svoje ime. Tezu da građani mogu sami da biraju ko će im sačiniti ugovor smislili su notari da bi zaradili više, tvrde advokati

"Ugovori se mogu zaključiti isključivo u formi javnobeležnički potvrđene solemnizovane isprave, a ne u formi javnobeležničkog zapisa. To znači ili da sami sačine i da odu kod notara da im samo solemnizuje ili da odu kod advokata i odu kod notara da im solemnizuje, ali ne u formi javnobeležničkog zapisa", kaže advokat Jugoslav Tintor.

Zbog zbrke koja je nastala, obe strane imale su sastanak u katastru. Republički geodetski zavod tražio je od ministarstva pravde da se izjasni da li je zakonito da se vrsi upis na osnovu javnobeležničkog zapisa.

"Ministarstvo nije nadležno da daje uputstva katastru kako da postupa jer katastar vrsi upis na osnovu zakona o premeru i katastru. Javnobeležnički zapis je javna isprava u smislu Zakona o javnom beleznistvu,a RGZ treba da ceni da li je to javna isprava u smislu njihovog zakona", navode u ministarstvu.

I advokati i notari kažu da će se pravnim sredstvima boriti da sačinjavaju javnobeležničke. Pojedini katastri i dalje prihvataju potpis notara dok drugi to ne čine. Zato se građanima savetuje da najpre odu u katastar i informišu se kako se primenjuje zakon.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar