Plac, Autoput Beograd-Zagreb, Dobanovci, 1581.7 ari
agencijski oglas

Izuzetna parcela nalazi se na raskrsnici autoputeva koji povezuju Beograd - Zagreb ( E70 ) , Novi Sad - Beograd - Niš ( E75 ) i obilaznice oko Beograda, kao i pan-evropskog Koridora 10, a pripada teritoriji gradskog naselja Dobanovci i deo je beogradske opštine Surčin. Parcela je ravno, neizgrađeno zemljište, ukupne površine 158.170 m2, (15ha 81a 70m2). Sastoji se od jedanaest katastarskih parcela. Podeljena na dva dela lokalnim putem. Južna parcela sastoji se od pet katastarskih parcela i ima ukupnu površinu od 29.367 m2, trapeznog je oblika, prostire se 230 metara dužinom do autoputa i dubine u rasponu 95 do 195 metara. Severna parcela je dalje od autoputa i sastoji se od šest katastarskih parcela ukupne površine 128.803 m2. Pravougaonog je oblika, jednim delom do obilaznice u dužini od 368 metara, a drugim do autoputa u dužini od 350 metara. Parcela je u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla" koji je udaljen 12 km od centra Begrada. Povezana je sa gradom autoputem Beograd – Zagreb (E-70). Predmetna lokacija se nalazi u zoni Privrednih parkova – poslovno-skladišno-trgovačke zone za koje su određeni sledeći parametri: Minimalna veličina kompleksa u jedinstvenoj organizaciji je 10 ha, maksimalan stepen izgrađenosti u okviru pojedinačnog kompleksa je 0,75, minimalna površina zelenih površina 50%, maksimalan stepen zauzetosti 30%, maksimalna pokrivenost saobraćajnim i manipulativnim površinama 10%, maksimalna pokrivenost parkinzima 10% Na osnovu navedenih parametara pretpostavljene su površine objekata, spratnost i namena. Površina zemljišta: 158.170m2 Bruto površina objekata je: 94.902m2 Spratnost objekata je: Pr+1 Površina zelenih površina: 79.089m2 Površina saobraćajnica i parkinga: 31.634m2 Podela prostora je: 25% - kancelarijski prostor; 75% prodajno-magacinski prostor. Imajuci u vidu poziciju i veličinu parcele i blizinu autoputa, prostor je veoma povoljan za izgradnju komercijalno – poslovnih objekta (distributivne centre, magacine, kancelarijski prostor u funkciji distributivnog centra, prodajne salone, logističke centre...). Na lokaciji nema izgrađenih objekata, tako da predmetna lokacija nije opremljena instalacijama i priključcima.

Detalji o lokaciji: Beograd  Beogradjanka  Novobeogradski Blok 42  Brodogradilište "Beograd"  JKP Beograd  stanovi beograd  Beograd    

Tags: Fond regionalnog stambenog programa  Porodični zakon Republike Srbije  Gornji Milanovac  Buha invest  golf i kriket tereni