Zakon o izgradnji u neskladu sa propisima

Predlog zakona o planiranju i izgradnji u koliziji je sa nekim već donetim zakonima a ubuduće bi pri donošenju novih propisa trebalo voditi računa da se to ponovo ne dogodi, rečeno je na sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine.

Članovi kokusa su bili jednoglasni u zaključku da se sa predstavnicima Ministarstva građevine dogovori sastanak na kome bi se razmatrala moguća rešenja o konverziji zemljišta.

Ekonomski kokus najavio je da će u parlamentu pokrenuti inicijativu da svi novi zakoni budu usklađeni sa zakonom o planiranju i izgradnji, i u vezi s tim biće održani sastanci sa nadležnim ministarstvima.

Poslanik Zoran Babić predložio je da Kokus bude nosilac inicijative za izmene i dopune zakona koji su u koliziji sa Predlogom zakona o planiranju i izgradnji, kao što je, na primer, zakon o energetici. Babić je obećao da će Ekonomskom kokusu dostaviti tačan spisak zakona koji su u koliziji sa Predlogom zakona o planiranju i izgradnji. On je ukazao i na problem konverzije građevinskog zemljišta, gde postoji otpor na lokalu prema ponuđenim rešenima.

- Ponuđeno rešenje o konverziji zemljišta mora u sebi da nosi sigurnost za investitora – naglasio je Babić.

Član Ekonomskog kokusa Jelena Bojić navela je da je Srbija na 185. mestu od ukupno 189 država po brzini izdavanja dozvola za gradnju, jer taj postupak u našoj zemlji traje 269 dana, a primera radi Makedonija je na 89. mestu, koja te dozvole izdaje elektronski.

Trošak za izdavanje građevinske dozvole u Srbiji trenutno je pet puta veći nego u zemljama EU i čak do 20 puta skuplji nego u zemljama OECD-a, a od 2008. u našoj zemlji je zabeležan i pad u broju izdatih dozvola. U Srbiji oko 90 odsto troškova za dobijanje građevinskih dozvola odlazi na komunalno opremanje zemljišta, što je preterano, a veliki deo problema u izdavanju dozvola odnosi se na urbanističke planove, koji su ili nekompletni ili ih uopšte nema, ocenjeno je na sastanku.

Investitor je do sada bio u situaciji da ode na 15 šaltera da bi pribavio potrebne dozvole, a po novom zakonu o planiranju i izgradnji sve to će moći da obavi na jednom šalteru i ukoliko bude nekih problema imaće pravo da tuži nadležnu službu državnim institucijama, rečeno je na prezentaciji tog zakonskog predloga.

U Skupštini Srbje započeta je rasprava o Predlogu zakona o planiranju i izgradnji i u tom aktu je predloženo smanjenje broja procedura, i da se umesto lokacijske dozvole, kao upravnog akta, izdaju lokacijski uslovi, kao javna isprava. Na nivou Republike, pokrajina i lokalnih samouprava biće određen organ ili služba koja će sprovoditi objedinjenu proceduru za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijavu radova i izdavanje upotrebne dozvole.

Prema predlogu tog zakona, građevinska dozvola odobravaće se za najviše 28 dana, pri čemu će se lokacijski uslovi davati u roku od 23 dana od podnošenja zahteva, građevinska dozvola za tri dana, potvrda o prijavi radova odmah, a upotrebna dozvola za tri dana. Sva dokumenta u vezi sa izdavanjem lokacijskih uslova pribavljaće nadležne službe, a ne kao do sada investitor.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar