Udruženja banaka Srbije odlučuje o „švajcarcima”

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije u ponedeljakće se izjasniti o preporukama Narodne banke Srbije za olakšice građanima koji otplaćuju stambene kredite u švajcarskim francima. Predlog centralne banke je pre svega moralni apel i nema snagu naloga, ali ga banke uglavnom ispunjavaju do granica koje ih ne teraju u gubitak.

Reakcija banaka kako procenjuju ekonomisti neće biti brza, biće uzdržana i neodređena. Ostaće se na starim pozicijama - pretvaranje duga u evre, grejs period, produžetak roka otplate... Naravno, moguće je i da će se u dogledno vreme polako otvarati vrata kompromisu.

- I monetarne vlasti s jedne i banke s druge strane svesni su da sadašnje stanje već ozbiljno ugrožava otplatne mogućnosti klijenata i da će bez olakšica njihovih obaveza njihov problem sve više prelaziti na Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita, čiji je kapital i garancijski potencijal neproporcijonalan u odnosu na veličinu mogućih problema kredita u švajcarcima - kaže Branko Živanović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. - Takođe, predlozi poslovnih banaka su neadekvatni i u osnovi ne rešavaju problem. Jer, rokovi za vraćanje kredita su već dovoljno dugi, a konverzija samo još dodatno povećava kreditnu obavezu dužnika.

Prema rečima Živanovića, dugoročni problem se može rešiti jedino fer podelom troškova kamatnih i pre svega valutnih rizika između banaka i klijenata. Stoga ne treba isključiti još razgovora u pogledu primene adekvatnog kursa švajcarac - evro, kao i promenljivog dela kamate koji se sastoji od švajcarskog libora i koji korektno ne prati kretanje te referentne stope, a ona konstantno i intenzivno pada od oktobra 2008. godine.

ODLUČUJU MATICE

- Za pravu reakciju banaka još uvek je rano, posebno imajući u vidu činjenicu da o tome ne odlučuju rukovodstva tih banaka kod nas u zemlji već centrale u inostranstvu - ističe Branko Živanović. - Prema cenama ulaza novca iz tih matica, filijale u Srbiji beleže direktne gubitke po stambenim kreditima u švajcarcima u slučaju striktne primene preporuke NBS.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar