U Veterniku 94 stana za izbeglice

U okviru Regionalnog stambenog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica, Grad Novi Sad je objavio konkurs, odnosno poziv izbegličkim porodicama, kojim će još 94 stana biti izdata u zakup, uz mogućnost da ih kupe pod određenim uslovima.

Reč je o stanovima u Veterniku, gde će se, osim ovih 94, graditi još 276 stanova, čija bi izgradnja trebalo da bude završena do 2020. godine, a za opremanje lokacije, Grad je izdvojio 24 miliona dinara.

Gradska komisija za rešavanje stambenih pitanja izbeglih lica je krajem 2017. godine utvrdila rang-listu kandidata za 276 stanova.

- Pomoć može biti dodeljena izbeglicama smeštenim u kolektivnim centrima, ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanaraskog prava, a, prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti - precizirano je u obaveštenju.

Oni koji nameravaju da konkurišu za ove kvadrate, trebalo bi da ispunjavaju određene uslove. Po prethodnom konkursu, mogle su da konkurišu izbeglice koje imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište u poslednje dve godine na teritoriji Novog Sada, da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Srbiji, kao i da nemaju prihode kojima bi mogli da reše stambene probleme.

Na prethodni konkurs za 276 stanova, koji će se graditi u Veterniku, bile su stigle 693 prijave, od kojih je 562 kandidata uvršćeno u rang-listu.

Stanovi za izbegličke porodice, koje od devedesetih godina još nisu rešile krov nad glavom, grade se sredstvima Banke za razvoj pri Savetu Evrope, posredstvom republičkog Komeserijata za izbeglice i migracije i Jedinice za upravljanje projektima.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar