Posts Tagged ‘Komora javnih beležnika’

Koja je uloga notara u borbi protiv divlje gradnje?13 Sep

Procenjuje se da je u Srbiji i dalje više od dva miliona nelegalnih objekata, od čega polovinu čine stambeni. Kada su notari preuzeli overavanje ugovora, ideja je bila da kupovina stana bude brža, lakša i sigurnija. To je trebalo da uredi tržište nekretnina, ali praksa je pokazala drugačije. ...

Pročitajte ceo tekst »

Ugovore pišu i notari i advokati, a možete i sami28 Jan

Skupština Srbije je prošle sedmice usvojila izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu i prateće propise. Time je ispunjen jedan od veoma bitnih uslova da se prekine štrajk advokata. Branioci su se vratili u sudnice i nastavili da se bave ugovorima vezanim za promet nekretnina. Član 82 zakona, ...

Pročitajte ceo tekst »

Notari: Ne čeka se dugo na ugovore23 Oct

Predsednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović kaže da nisu tačni navodi da je zaustavljen pravni promet u oblasti prometa nepokretnosti koje su u postupku legalizacije ili su još u izgradnji. Đukanović ističe da zakazivanje, sastavljanje i overa ugovora traje najduže sedam ili osam dana. Miodrag ...

Pročitajte ceo tekst »

Overa hipoteke i dalje preskupa26 Sep

Nadležni iz ministrastva pravde i Komora javnih beležnika dogovorili su se da snize naknadu za sačinjavanje založne izjave o stavljanju nekretnine pod hipoteku, a primena je počela od juče. Ovu uslugu koja je najčešće sastavni deo paketa o kupovini stana na kredit građani će plaćati 60 odsto ...

Pročitajte ceo tekst »

Javni beležnici sutra počinju sa radom31 Aug

Notarstvo postoji u svim zemljama u regionu, a Srbija je poslednja koja uvodi ovu delatnost. Nova pravosudna profesija – javno beležništvo, koje će biti zaduženo za sastavljanje i overu ugovora i obavljanje drugih pravnih poslova, zaživeće u Srbiji sutra ujutru. Tako će svi koji budu hteli da ...

Pročitajte ceo tekst »