Posts Tagged ‘Centralna evidencija hipoteka’

Centralna evidencija hipoteka30 Apr

Centralna evidencija hipoteka (CEH) je centralna jedinstvena javna baza podataka u koju se unose hipoteke upisane u nadležne registre, radi pretraživanja i prikupljanja informacija o hipotekama. Baza podataka Centralne evidencija hipoteka formirana je u skladu sa članom 57. i 58. Zakona o hipoteci ...

Pročitajte ceo tekst »