Strah od rata za kvadrate

Kamate na stambene kredite nikada nisu bile niže, ali malo ko se odlučuje na ovaj dugoročni zajam. Iako stambena pozajmica može da se dobije po kamati manjoj od četiri odsto, podaci Kreditnog biroa udruženja banaka pokazuju da stanovništvo više vraća nego što uzima nove stambene kredite. Tako je do juna ove godine odobreno stambenih zajmova u vrednosti od 377 milijardi dinara, ali ovaj iznos se u julu smanjio za oko tri milijarde dinara.

Od 2002. do danas banke su plasirale 100.000 stambenih kredita, od čega je 90.000 osigurano kod Nacionalne korporacije. Prava ekspanzija ovih zajmova bila je u periodu od 2006. do 2008. godine kada je odobreno više od 20.000 stambenih pozajmica u švajcarskim francima i oko 33.000 u evrima. Nakon izbijanja svetske finansijske krize uzimanje stambenih zajmova je vraćeno na uobičajeni godišnji nivo od oko 7.000 ovih pozajmica. U poslednje dve godine interesovanje za stambene pozajmice je spaslo, pre svega zbog malih plata i neizvesnosti da li će se zadržati radna mesta. Takođe je porastao stepen nenaplativih stambenih kredita, a mnoge banke su aktivirale hipoteke.

- U Srbiji je došlo do pada kreditne aktivnosti generalno, tako da ni stambeni zajmovi više nisu aktuelni - kaže Mlađan Kovačević, ekonomista. - Građani su uzdržani prilikom zaduživanja, jer ne znaju da li će imati redovne plate ili će ih uopšte primati. Ni pristupačne kamate, kao i niže cene nekretnina, nisu podsticaj da građani rešavaju svoje stambene probleme uz kredit.

Narodna banka Srbije je sprovela anketu među bankama o njihovoj kreditnoj aktivnosti i utvrđeno je da je došlo do ublažavanja uslova za odobravanje zajmova. Na to je uticala konkurencija među bankama, ali i niža cena izvora za kredite.

- Mada se ne očekuje poboljšanje situacije na tržištu rada u pogledu zarada i zaposlenosti u narednom periodu, banke smatraju da će doći do rasta svih zajmova, osim stambenih, navodi NBS. - Veliki broj banaka navodi da su smanjile marže, a manji broj i provizije i naknade, što bi trebalo da utiče na povećanje kreditne aktivnosti, ali to će se tek videti.

Ne gube svi bankari nadu. Kako ističu u Intezi, jednoj od banaka koja su odobrile najviše stambenih kredita, lane je plasirala ovih pozajmica u vrenosti većoj od 151 milion evra. Ove godine očekuju porast, jer su obezbedili još povoljnije izvore za finansiranje ove vrste zajmova, tako da klijentima mogu da ponude još povoljnije uslove.

OBARAJU MARŽE
Banke se u poslednjih mesec dana utrkuju koja će ponuditi niže kamate na stambene kredite. Marže su spuštene sa 4,50 ili 4,80 odsto na čak 3,25 odsto, tako da se ovaj zajam može uzeti po ceni manjoj od četiri odsto. Neke banke su ukinule prateće troškove, kao što su obrada kredita i godišnje naknade za praćenje zajma.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar