Stan na kredit: Kamate pale sa 15% na 5%

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković uverena je da će u 2017. u Srbiji biti niska inflacija, stabilan devizni kurs i dobar priliv stranih direktnih investicija.

"Inflacija u Srbiji je i u prethodne tri godine bila niska i stabilna i kretala se na nivou od oko dva odsto godišnje. Prema našim projekcijama, rast cena će se tokom 2017. godine kretati u granicama novog, nižeg cilja", rekla je Jorgovanka Tabaković.

Prema njenim rečima, NBS će i u narednom periodu nastojati da očuva relativnu stabilnost na domaćem deviznom tržištu, uz najmanje troškove.

"Što se tiče stranih direktnih investicija, naša konzervativna procena je da će njihov priliv u ovoj godini biti na sličnom nivou kao u prethodne dve, što će biti više nego dovoljno da se pokrije tekući deficit platnog bilansa", rekla je ona.

Guvernerka je ocenila da je NBS kroz očuvanu cenovnu i finansijsku stabilnost otvorila put za snažan pad kamatnih stopa na dinarske kredite.

"Od januara 2015. do novembra 2016. prosečne kamatne stope na gotovinske dinarske kredite smanjene su sa 18,3 na 11,3 odsto. Smanjene su i kamatne stope na stambene dinarske kredite sa 15,3 na 5,5 odsto. Očekujemo da rast poverenja u dugoročnu održivost postignutih rezultata dodatno podstakne zdravu konkurenciju među bankama, sa pozitivnim efektima na njihovu ponudu", rekla je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar