Slaba naplata rata za gradske stanove

Novi Sad će od NLB banke preuzeti naplatu rata za 304 prodata gradska stana, jer se pokazalo da ova banka nije dobro obavljala posao.

Član Gradskog veća zadužen za finansije Dejan Mandić kaže da će posao naplate rata preuzeti uprava. Razlog za ovaj potez je to što je u revizorskom izveštaju za budžet grada ustanovljeno da se rate neredovno plaćaju.

U izveštaju stoji da su uplate neredovne za veliki deo stanova, a da se iz podataka nije videlo da li se preduzimaju zakonski postupci kako bi se omogućila uredna i efikasna naplata rata. Mandić očekuje da će Gradska uprava bolje obavljati posao naplate rata nego što je do sada radila ova banka.

- Mi smo nasledili ovakav način naplate rata za prodate gradske stanove. Uprava je radila tehničke poslove, a banka je naplaćivala rate i uplaćivala novac u javne prihode. Sada ćemo ponovo naplatu prebaciti u nadležnost uprave - navodi Mandić.

Podaci iz izveštaja revizora pokazuju da je za oko 120 stanova plaćeno 11, 12, pa i više rata u 2013. godini, dok je za ostale stanove uplaćeno uglavnom do pet rata.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar