Savet Evrope odobrio Srbiji 9,2 mil EUR za izgradnju stanova za izbegla i raseljena lica

Upravni odbor Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) i Skupština donatora odobrili su Srbiji grant u iznosu od 9,2 mil EUR za trajno rešavanje stambenog zbinjavanja izbeglih i raseljenih lica iz regiona, saopšteno je iz Saveta Evrope.

U saopštenju se navodi da je odluka o tome doneta na zajedničkoj sednici ta dva tela, održanoj početkom meseca u Parizu u sedištu Razvojne banke Saveta Evrope.

Dodaje se da su Crnoj Gori odobrena dva granta - prvi u iznosu od 0,9 mil EUR i drugi od 1,4 mil EUR, kao i da je odobren zahtev Bosne i Hercegovine za povećanjem budžeta i broja stambenih jedinica što će biti realizovano kroz dva ranije odobrena stambena projekta u vrednosti od 2,5 mil EUR.

Odobrenim grantovima će se ukupno finansirati izgradnja novih 650 stambenih jedinica za korisnike u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Navodi su da će do kraja godine oko 1.000 stambenih jedinica biti predato na korišćenje, dok bi u 2017. godini taj broj trebalo da bude učetvorostručen.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije (zemlje partneri). Cilj RHP je da obezbedi trajno stambeno zbrinjavanje osoba koje su bile raseljene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, a i dalje žive u teškim uslovima. Od četiri zemlje partnera, Srbija ima najveći broj korisnika (45.000), a slede BiH sa 14.000 korisnika, Hrvatska (8.529) i Crna Gora (6.063 korisnika).

Regionalni program stambenog zbrinjavanja podržava međunarodna zajednica, uključujući EU, koju predstavlja Evropska komisija, Sjedinjene Američke Države, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a programom upravlja Razvojna banka Saveta Evrope.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar