Rodić: Prodaja zemljišta će pokrenuti projekte u Beogradu

„Građevinsko-industrijska komora Srbije“ podržava odluku vlasti Beograda o mogućnosti prodaje gradskog građevinskog zemljišta i objekata koje ne koristi, jer će Grad tako doći do novca i pokrenuti mnoge projekte i građevinsku operativu, izjavio je potpredsednik komore Goran Rodić.

Prema njegovim rečima, procena je da imovina na nivou grada koja bi mogla da se iskoristi vredi blizu 400 i 500 miliona evra, dok na nivou Republike može da se govori o državnoj imovini koja se meri milijardama evra.

Grad Beograd ubuduće će moći da prodaje gradsko građevinsko zemljište, stanove i druge objekte koje ima u vlasništvu, a koji nisu neophodni za funkcionisanje grada, a sva sredstva koja Grad dobije prodajom biće prihod gradskog budžeta, odlučeno je nedavno na sednici Privremenog organa grada Beograda.

- To je opravdan potez Grada u ovom momentu – naglasio je Rodić, dodajući da bi tu odluku trebalo brzo operativno sprovesti.

On je kazao da Grad ima dosta poslovnih, stambenih i drugih objekata i lokacija koji su napušteni i niko ih ne održava, a za koje bi itekako bilo dosta zainteresovanih domaćih i stranih investitora.

- Prodavanje te imovine po tržišnim uslovima sačuvalo bi te objekte od propadanja, a Grad bi došao do svežih para koje ima gde da uloži – naveo je stručnjak građevinske komore. - Uzmite samo centralni deo grada: zgradu „Jugoeksporta“, „Beka“, bivšu zgradu „Energoprojekta“ i „Beobanke“, područje Rakovice i fabrike IMR...

To je samo jedan segment u kojem država ima neiskorišćene potencijale i konačno bi trebalo da napravi popis svoje kompletne imovine da bi se videlo šta sve može da se može da se stavi u funkciju privrede. Prema njegovim rečima, taj novac bi bio upotrebljen umesto kredita koje bi trebalo uzimati samo za nabavku opreme koja se ne proizvodi u zemlji.

Privremeni organ Grada Beograda je usvojio Odluku o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada, odnosno na kojima ima posebna svojinska ovlašćenja.

Na osnovu te odluke, grad će ubuduće pribavljati u javnu svojinu i otuđivati iz javne svojine grada objekte na osnovu tržišne vrednosti koju će utvrđivati Uprava javnih prihoda grada Beograda. To znači da će Grad, takođe biti u prilici da kupuje građevinsko zemljište i da ponudi investitorima atraktivnije lokacije za stambenu i poslovnu izgradnju i investiranje u privredi.

Odluka je, kako je navedeno u saopštenju, u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnoj svojini Srbije i Statutom grada Beograda. Kako se dodaje, mada je Republika Srbija 2009. godine omogućila otuđenje građevinskog zemljišta, grad Beograd je do sada zemljište davao investitorima na zakup od 99 godina.

Donošenje ove odluke pospešiće investiranje u Beogradu, jer će sada investitori biti vlasnici zemlje, a samim tim će lakše dobijati novac od banaka za izgradnju objekata.

Kada su u pitanju stanovi, grad će sada po tržišnoj ceni ponuditi na prodaju stanove koje ima u vlasništvu, a Odlukom je precizirano da je moguće da fizičkim licima koja se nalaze u gradskim stanovima na osnovu spornog pravnog osnova, na dan donošenja Odluke, ponudi otkup stanova u kojima žive, po tržišnoj ceni.

Donošenje te odluke ubrzaće postupak legalizacije, a u narednom periodu, Skupština grada će kroz posebnu organizacionu jedinicu prvi put popisati svu imovinu grada.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar