Rapisan tender za izgradnju 30 montažnih kuća

HELP je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji 30 montažnih kuća namenjenih stambenom zbrinjavanju interno raseljenih lica iz neformalnog kolektivnog centra "Fekovića brdo", opština Sjenica, u okviru IPA projekta "Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara".

Projekat finansira EU preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi Help-Hilfe zurSelbsthilfe e.V. u saradnji sa svojim partnerom fondacijom "Caritas Luxemburg".

Rok za predaju ponuda je sreda, 18. maj 2016. do 14:00 časova.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar