Pozdravljamo “stan na dan”, ali ima jedan problem

Svi poreski obveznici koji izdaju stanove u zakup drugim građanima obavezni su da podnesu poresku prijavu za porez na dohodak od kapitala.

Poreska uprava, na osnovu urađenih procena i analiza, smatra da se može povećati potencijal naplate poreskih obveznika koji bi trebalo da plaćaju ovaj porez.

U poslednje vreme uočen je trend izdavanja “stanova na dan”, tako da bi i ovu oblast trebalo iz “sive zone” uvesti u legalne tokove.

Poreska uprava pozdravlja sve preduzetničke aktivnosti u kojima su građani našli novi izvor sticanja dohotka, pa tako i ove, ali bi građani koji iznajmljuju stan na dan trebalo da izvršavaju svoje obaveze prema državi i da posluju u skladu sa zakonskim propisima.

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike da, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, podnesu prijavu za porez na dohodak od kapitala i da ga plate.

Poreska uprava će učiniti sve da im taj proces olakša i pojednostavi kako bi poreski obveznici koji poštuju zakon to mogli jednostavno i lako da urade.

Rok za podnošenje godišnje prijave za porez na dohodak je 31. mart tekuće godine, za dohodak ostvaren u prethodnoj godini.

Poreska uprava preduzima sve mere iz svoje nadležnosti da kazni one građane koji uporno ne izvršavaju obaveze i ne poštuju zakonske propise.

Poreska uprava u ovoj godini namerava da poboljša saradnju i sa drugim institucijama kao što su lokalne zajednice i njihove zajednice etažnih vlasnika, te turističke organizacije, kako bi naplatu poreza od zakupnina učinili što efikasnijom.

U saopštenju se dodaje da u ovoj instituciji intenzivno analiziraju podatke dostupne putem interneta i oglasa, gde građani oglašavaju ovu vrstu delatnosti.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar