POREZ NA IMOVINU: Za dug od 50.000, kamata 6.000 dinara

Građanima koji ne plate porez na imovinu u roku naplaćuju se godišnja zatezna kamata od 12 odsto po danu kašnjenja i prekršajna kazna od najmanje 5.000 dinara.

Građanima koji nisu platili treću ratu poreza na imovinu do 15. avgusta već od 16. počela je da se obračunava zatezna kamata, koja na dug od 50.000 dinara može da dostigne i 6.000 dinara za godinu dana.

Uz godišnju kamatu od 12 odsto, dužnici mogu da očekuju i prekršajnu prijavu, a na kraju i prinudnu naplatu ako ne namire poreska dugovanja.

Automatski obračun

- Kamata se obračunava automatski svima koji nisu platili, pa bilo to 10 ili 100.000 dinara. Trenutno je dnevna kamata oko 17 dinara za dug od 50.000 - kažu u jednoj od lokalnih poreskih administracija u Beogradu.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 2014. ne predviđa slanje opomena građanima koji nisu platili svoje obaveze, ali poreznici ih i dalje šalju. Ipak, da li će opomena stići posle jedne ili nekoliko nedelja, nema pravila kad se pogledaju opštine širom Srbije.

U Sekretarijatu za finansije Grada Beograda kažu da se opomena dostavlja poreskom obvezniku koji nije platio porez i njom se nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, i to s obračunatom kamatom. Takođe, opomena sadrži i poruku dužniku da u roku od pet dana može da raspravi o spornim pitanjima u vezi s vrstom i iznosom poreza dospelih za naplatu.
- Uprava javnih prihoda planira da ove godine građanima koji ne plaćaju svoje obaveze u rokovima propisanim zakonom dostavi opomene već u septembru - navode u Sekretarijatu.

Takođe, nema pravila ni u kom će trenutku biti podneta prekršajna prijava, pa tako u pojedinim opštinskim poreskim administracijama ističu da ovoj meri pribegavaju kad je dug veći od 100.000, a u drugim kad pređe 200.000 dinara. Najmanja kazna koju prekršajni sudija može da odredi jeste 5.000 dinara. Za velike dužnike prekršajna prijava obično ide u paru s prinudnom naplatom.

Skidaju s plate

- Prinudna naplata se obavlja preko plate ili prodajom nepokretnosti. Obično se pre toga iscrpu sve mogućnosti da se s dužnikom napravi neki dogovor, odnosno da mu se pomogne da plati svoje obaveze. Donedavno smo nudili otplatu u ratama uz otpis kamate, a i sada postoji mogućnost da se napravi neka vrsta reprograma - objašnjavaju u jednoj od lokalnih poreskih administracija.

Poreznici nezvanično kažu da su u povoljnijoj situaciji oni dužnici koji s vremena na vreme uplaćuju po deo novca i tako smanjuju svoja dugovanja. To, kako navode, govori da dužnik želi da plati svoja dugovanja, ali možda ima neke finansijske probleme.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar