Porez na imovinu: Vrednost kvadrata po knjigama, a ne po tržištu

Savez računovođa predlaže obračun poreza na imovinu nedobitnih organizacija. Ne zarađuje isto onaj ko iznajmljuje stan za poslovni prostor na petom spratu i firma koja je u prizemlju kako bi se smanjio broj parafiskalnih nameta, nekadašnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta privredi je integrisana u porez na imovinu. Poreska rešenja pojedinim organizacijama, nekoliko godina kasnije, povećana su, tvrdi Savez računovođa Srbije (SRS), i do - 100 puta. Jedan od predloga u okviru javne rasprave o izmenama Zakona o porezu na imovinu je da se u slučaju nedobitnih organizacija za poresku osnovicu uzme knjigovodstvena vrednost objekata.

Do Grupacije za računovodstvene poslove PKS stiglo je svega nekoliko primedbi na radnu verziju novog propisa. SRS smatra da prilikom obračuna godišnje obaveze za firmu, u obzir treba uzeti niz elemenata, pa i čime se kompanija bavi.

- Porez na imovinu je pojedinim organizacijama i 50 i 100 puta veći od nekadašnje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta - kaže Pero Škobić, generalni sekretar SRS. - Neophodni su korektivni elementi i preispitivanje trenutnog zoniranja. Ne zarađuje isto onaj ko iznajmljuje stan za poslovni prostor na petom spratu i firma koja je u prizemlju...

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar