Novi Zakon o energetici treba da ukloni prepreke za ulaganje u energetski sektor

Savetnik ministra energetike Srbije, Nenad Ilić, izjavio je u na konferenciji „Napredne tehnologije i finansiranje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije“ u Beogradu, u organizaciji CEDEF-a i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, da Srbija mora da sprovede Treći energetski paket, odnosno nove propise u energetici sa kojima treba da bude usklađen novi Zakon o energetici.

Novi Zakon o energetici treba da ukloni sve administrativne prepreke za ulaganje u energetski sektor, rekao je Ilić i dodao da je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine već u pregovorima sa novim potencijalnim investitorima.

Savetnik ministra energetike za energetsku efikasnost, Mirjana Knežević, izjavila je na konferenciji da Srbija troši 4 do 5 puta više energije nego što je to slučaj sa zemljama u EU i da se usled neodgovarajuće toplotne izolacije energija rasipa, što ima negativne efekte po okolinu, poput emisije štetnih gasova koji stvaraju efekat staklene bašte.

Zaključak je da Srbija mora da počne da konzumira energiju na racionalan način i da smanji njenu potrošnju.

Inače, osnovni cilj ove konferencije bio je da predstavi potencijale većeg iskorišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti primenom naprednih tehnologija; prednosti tehnologija i opreme koje koriste obnovljive izvore i izazove njihove primene u Srbiji; konkretne tehnologije koje štede energiju i smanjuju potrošnju energenata, a doprinose energetskoj efikasnosti; planove i konkretne aktivnosti u cilju što veće upotrebe naprednih tehnologija u projektima obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske efikasnosti; načine i izvore finansiranja primene novih tehnologija (Fond za unapređenje energetske efikasnosti, ESCO ugovori, javno-privatno partnerstvo, kreditne linije razvojnih i komercijalnih banaka i drugih institucija).

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar