Manje prevara sa uvođenjem notara

Posle dva odlaganja primene zakona, javni beležnici u Srbiji počinju da rade od septembra. Uvođenje notara doneće brojne pogodnosti u srpsko pravosuđe kao što su rasterećeniji rad sudova i veća pravna sigurnost u prometu nekretninama.

Očekuje se da će se uvođenjem notara skratiti rokovi za rešavanje pitanja koja su sada isključivo u nadležnosti sudova, poput ostavinskih postupaka.

Uvođenjem nove pravosudne funkcije - javnog beležnika - prevare poput višestruke prodaje jednog stana trebalo bi da budu prošlost.

Ministar pravde Nikola Selaković imenovao je prva 94 javna beležnika u Srbiji za područja 37 osnovnih sudova u Srbiji. Biće zaduženi za overe, punomoćja, ugovore o izdržavanju, testamente, ostavinske rasprave...

"Ako bi se, recimo, dogodilo da dođe do duple prodaje jedne iste nekretnine, odgovornost za to će biti na samom javnom beležniku i on će za to odgovarati svojom imovinom, u tome se javno beležništvo razlikuje od ovog sada postojećeg sistema, u kojem je to i te kako moglo građanima da se dogodi", objašnjava ministar pravde Nikola Selaković.

Na konkurs za imenovanje prvih sto javnih beležnika u Srbiji, samo u Beogradu prijavila su se 103 kandidata, dok u Aranđelovcu, Vrbasu, Gornjem Milanovcu, Kikindi i Požegi nije bilo zainteresovanih.

U Advokatskoj komori Srbije ocenjuju da će nova služba preuzeti od advokata četvrtinu poslova.

"Bilo da je u pitanju ugovor o nepokretnosti, bilo da se radi o nekom naslednom pravnom poslu, bilo da se radi o zaveštanju, testamentu - to su bili poslovi kojim su se isključivo, makar kada je u pitanju sadržina, bavili advokati", kaže predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.

Srbija poslednja u regionu uvodi novu pravosudnu funkciju. Notarijat u Republici Srpskoj uveden je 2008. godine.

"Uvođenjem notarijata mi smo postigli jedan stepen ažurnosti pri vođenju javnih registara, a pored toga zaista je pravna sigurnost na većem stepenu kada su građani u pitanju, pravna lica odnosno pravni subjekti u Republici Srpskoj", kaže ministarka pravde RS Gorana Zlatković.

Uvođenjem notara, u Hrvatskoj je gotovo dvostruko povećana efikasnost u ostavinskim postupcima. Javnobeležnički sistem je uspešan i u Crnoj Gori i Makedoniji.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar