Lizingom do vlasništva nekretnine za samo 10 godina

Želite da započnete ili proširite poslovanje, ali su vam početna ulaganja previše visoka? Uz novu uslugu Deka Inženjeringa i Intesa Leasinga, novi lokal u A Bloku sada možete uzeti na lizing i otplaćivati ga na rate, na sličan način kao da plaćate zakup, s tim što će na kraju perioda otplate, lokal biti u vašem vlasništu.

Kupovina putem lizinga podrazumeva da lizing kompanija postaje i ostaje vlasnik nepokretnosti do konačne otplate, pa nema potrebe za uspostavljanjem hipoteke koja zahteva kompleksniju administrativnu proceduru od prometa nepokretnosti. Maksimalni period otplate je do 120 meseci, odnosno 10 godina, što je u skladu sa potrebama pravnih lica.

Kamatne stope se kreću u rasponu od 4 do 6 odsto za finansiranje, i u kombinaciji sa dužim periodom finansiranja predstavljaju vrlo atraktivnu ponudu za potencijalne korisnike. Intesa Lesing klijentima nudi model zamene plaćanja rente, odnosno zakupa mesečnom lizing ratom u kojem klijent putem lizinga kupuje poslovni prostor koji već zakupljuje.

Time će biti omogućeno svim klijentima koji žele da započnu poslovanje u A Bloku, a nemaju dovoljno početnog kapitala za kupovinu nekretnine, da to učine upravo putem ovog lizing modela.

Osnovna ideja je da, nakon što pravno lice plati 30 odsto učešća, nastavi sa otplatama rata lizinga, na sličan način kao da plaća zakup, s tim što će na kraju perioda otplate nekretnina biti u njegovom vlasništvu. Usmerite se na razvoj i unapređenje svog poslovanja, a sredstva koja biste dali zakupodavcu, investirajte u nekretninu i postanite njen vlasnik.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar