Kupili ste stan, porez na prenos apsolutnih prava je neočekivano veliki?

Nakon priče o porezu na dodatu vrednost (PDV), nastavljamo da se bavimo temom poreza prilikom kupovine nekretnine i predstavljamo vam šta sve morate znati o porezu na prenos apsolutnih prava.

Dakle, kupovinu stana prati plaćanje jednog od dva poreza: PDV ili porez na prenos apsolutnih prava, pa ukoliko kupujete stan u staroj gradnji (stan koji je već bio u prometu) bićete u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava.

Porez plaća kupac

Ovaj porez poznat je još i kao porez na promet nepokretnosti i plaća se nakon overe kupoprodajnog ugovora u sudu. Zakon propisuje da troškove plaćanja poreza snosi prodavac, međutim kod nas je u praksi uobičajeno da to čini kupac.

Visina poreza iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana. Što znači da ako je vrednost stana 100.000 evra porez na prenos apsolutnih prava iznosio bi 2.500 evra. Prilikom plaćanja morate biti oprezni, jer se dešava da opština, za taj isti stan, propisuje cenu kvadrata koja je veća od tržišne, tj. one koju ste vi platili prodavcu, čime ćete morati da platite i veću cenu poreza. To se dešava jer su cene kvadrata na tržištu znatno opale zbog krize, a opštine cene nisu tome prilagodile, pa porez na prenos apsolutnih prava računaju po svojoj skali.

Šta kada isti stan prodavac i opština cene drugačije?

Rešenje i mogućnost da se porez umanji, tj. da se porez obračuna na osnovu kuporpodajne cene stana postoji, ali je potrebno biti uporan i strpljiv. Potrebno je da, nakon pristizanja rešenja o plaćanju, u Poreskoj upravi zatražite od službenika izlazak komisije na teren, kako bi se izvršila naknadna procena. Od trenutka kada zatražite izlazak komisije na teren, pa do momenta kada oni posete vaš stan proći će svega nekoliko dana, tako da ćete veoma brzo saznati koja je precizno utvrđena cena kvadrata.

Nakon što tročlana komisija izađe na teren i izvrši procenu, bićete telefonom obavešteni da je zapisnik završen i da je određena naknadno utvrđena cena. Situacija da se cena kvadrata, nakon izlaska komisije, spusti nije strana i ušteda zna da bude i do 500, 600 evra, pa je tako u slučaju sugrađanke B.G cena stana bila svega 70 evra skuplja od plaćene, što je porez za prenos apsulutnih prava učinilo svega 135 evra skupljim od planiranog i iznosio je 2.135 evra. Ukoliko ste zadovoljni, vaš sledeći korak je potpisivanje zapisnika.

Ako i nakon naknadno utvrđene cene stana ne budete zadovoljni, zapisnik će ostati nepotpisan i možete uložiti žalbu, koja će vaš slučaj proslediti komisiji na nivou grada. Ovakav problem, zabeležen na opštini Savski venac u Beogradu, nije usamljen, pa vam se može desiti i u svim ostalim opštinama grada Beograda. Zato budite pažljivi i dobro se raspitajte kako o tržišnim, tako i o cenama kvadrata koje propisuje opština na kojoj se željeni stan nalazi.

Deca i oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

Prilikom plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava potrebno je voditi računa o još jednoj situaciji, a to je mogućnost da se porez umanji na ime deteta. Ukoliko se ovo dogodi morate znati da dete, u budunosti, neće imati pravo da prilikom kupovine sopstvenog stana traži oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava, jer je ta mogućnost već iskorišćena u prethodnom oslobađanja od navedenog poreza.

“Pravo na poresko oslobađanje u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost , ili na poresko oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama ovog zakona“.

Dakle, ukoliko kupujete stan i po zakonu stičete pravo umanjenja poreza na prenos apsolutnih prava na ime dece, kao članova vašeg domaćinstva, automatski se vašoj deci onemogućava da pri kupovini svog prvog stana, jednog dana, budu oslobođeni istog. Naravno, situacija je trenutno takva, pa ukoliko dođe do nekih izmena u samom Zakonu, Halo oglasi nekretnine će vas obaveštavati.

Plaćanje poreza obavezno

Zakon propisuje da troškove plaćanja ovog poreza snosi prodavac, međutim kod nas je u praksi uobičajeno da to čini kupac. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupili. Ukoliko se ovo ne učini, porez će svakako morati da se plati, jer će sud u kome je ugovor overen poslati primerak tog ugovora nadležnom organu, koji će na taj način biti upoznat sa predmetnom kupoprodajom i pozvaće kupca na ispunjenje njegove zakonske obaveze.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar