Koji su troškovi nakon kupovine stana?

Kupovina stana je sama po sebi uvek veliki trošak. Ali kada završite sa svom papirologijom i isplatom, vašim troškovima tu nije kraj, osim ukoliko ne kupujete svoj prvi stan gde ste oslobođeni plaćanja dažbina. Zbog toga vas ovom prilikom upoznajemo sa dodatnim troškovima prilikom kupovine nekretnine, a koji obuhvataju plaćanje: poreza na prenos apsolutnih prava, dodatu vrednost (PDV), kapitalnu dobit ukoliko prodajete stan, ali i troškove za posredničku proviziju.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava je još poznat i kao porez na promet nepokretnosti i on se plaća nakon overe kupoprodajnog ugovora u sudu. Ovaj porez se plaća samo pri kupovini starog stana, tj. stana koji nije prvi put u prometu, što znači da su kupci stanova u novogradnji ovog poreza oslobođeni. Zakon propisuje da troškove plaćanja poreza snosi prodavac, međutim kod nas je u praksi uobičajeno da to čini kupac. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi kupljen stan. Ukoliko se ovo ne učini, porez će svakako morati da se plati, jer će notar kod kojeg je ugovor overen poslati primerak tog ugovora nadležnom organu, koji će na taj način biti upoznat sa kupoprodajom i pozvaće prodavca na ispunjenje njegove zakonske obaveze, a ako ne nađe prodavca onda će pozvati kupca kao solidarnog dužnika. Visina ovog poreza iznosi 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana. Što znači da ako je vrednost stana 100.000 evra porez na prenos apsolutnih prava iznosio bi oko 2.500 evra. Prilikom plaćanja ovog poreza morate biti oprezni, jer se dešava da opština, za taj isti stan, propisuje cenu kvadrata koja je viša od tržišne, tj. one koju ste vi platili prodavcu, čime ćete morati da platite i višu cenu poreza. To se dešava jer su cene kvadrata na tržištu znatno opale zbog krize, a opštine svoje cene nisu tome prilagodile, pa porez na prenos apsolutnih prava računaju po svojoj skali. Ako vam se to dogodi imate pravo da tražite izlazak komisije na teren kako bi se cena naknadno utvrdila i eventualno korigovala.

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Drugi, takođe čest porez, je Porez na dodatu vrednost (PDV). Ovaj porez se plaća isključivo pri kupovini stana u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Važno je naglasiti da se i kupovinom stanova koje gradi država plaća PDV, jer su to sve stanovi u novogradnji. Prilikom kupovine ovih stanova imate pravo na povraćaj PDV-a na 40 kvadrata, plus 15 kvadrata na svakog prijavljenog člana domaćinstva. Visina iznositi 10 odsto od vrednosti stana, a svakako vam savetujemo da se prilikom kupovine stana detaljno raspitate da li je PDV uračunat u cenu stana ili nije.

Porez na kapitalnu dobit

Kako se ne bi iznenadili da i prilikom prodaje stana imate obavezu da platite neki od poreza predstavićemo vam i porez na kapitalnu dobit. Porez na kapitalnu dobit plaća prodavac i to onda, kada u roku od 90 dana, od dana prodaje stana kupi nekretninu koja je po ceni niža od cene prodatog stana ili uopšte ne uloži novac u drugi stan. Porez se plaća na razliku cene ta dva stana u visini od 15 odsto. Od 06. oktobra 2012. godine, na osnovu Izmena Zakona o porezu na dohodak građana, svi oni koji su nekretninu u svom vlasništvu imali, neprekidno, najmanje deset godina oslobođeni su plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Na taj način ukoliko dođe do prodaje takvog stana, vlasnici ne ostvaruju kapitalni dobitak. Takođe, ukoliko cena nove nekretnine bude ista ili skuplja od prodate, onda dolazi do oslobađanja od plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Međutim, kod ovog poreza postoji i jedna važna mogućnost, a to je da ukoliko platite Porez na kapitalnu dobit, jer niste realizovali kupovinu u onom roku od 90 dana, ali je realizujete naknadno, u roku od 10 meseci, možete tražiti povraćaj plaćenog iznosa po ovom osnovu.

Posrednička provizija

Ako ste željeni stan, poslovni prostor ili kuću kupili uz pomoć agencije za nekretnine, moraćete da platite i agencijsku proviziju. Iznos provizije nije propisan Zakonom, takođe ni ko plaća, a u praksi u većini gradova Srbije iznosi 4 odsto- po 2 odsto je trošak kupca, a 2 odsto prodavca. Međutim, ako stan kupite u Šapcu ili Smederevu bićete oslobođeni ove provizije jer nju ovde plaćaju prodavci.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar