Jeftinija legalizacija u Subotici

Manji troškovi za vlasnike divljih objekata

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Subotici biće jeftinija za nekoliko stotina dinara po kvadratu. Ovo će sigurno obradovati vlasnike više od 16.000 nelegalnih objekata.

Nakon usvajanja Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta na poslednjoj skupštinskoj sednici, a na zahtev gradonačelnika Subotice Saše Vučinića, Direkcija za izgradnju grada smanjila je cenu troškova legalizacije bespravno podignutih objekata. Umesto 2.920 dinara po kvadratnom metru, naknada će iznositi 2.390 dinara, a umanjeni su i koeficijenti po zonama osim u prvoj u kojoj koeficijent ostaje jedan. U drugoj zoni koeficijent je smanjen sa 0,85 na 0,80, trećoj sa 0,75 na 0,65, četvrtoj sa 0,60 na 0,50 i petoj sa 0,50 na 0,40.

Više od 6.000 građana Subotice podnelo je zahtev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u roku koji predviđa novi Zakon o gradnji i planiranju, a samo u toku poslednjeg dana, 12. marta, prijavljeno je oko 1.000 nelegalnih objekata. Prema podacima Direkcije za izgradnju, na legalizaciju, zajedno sa ranije podnetim zahtevima od 2003. godine, čeka više od 16.000 bespravno podignutih objekata.

Veliki broj zahteva podnet je s nepotpunom dokumentacijom, pa u Direkciji najavljuju da će građani morati da ih dopune, dok će oni koji su zahteve podneli na valjan način dobiti odgovor da li je legalizacija moguća.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar