Izdate građevinske dozvole u Republici Srbiji, februar 2014

Prema broju dozvola izdatih u februaru 2014, prijavljena je izgradnja 384 stana s prosečnom površinom 83,0 m². Prema izdatim dozvolama, broj stanova manji je za 44,0% nego u februaru 2013. Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 24,2% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 131,2 m², a 67,4% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 64,8 m².

U februaru 2014. izdato je 486 građevinskih dozvola, što je za 10,5% više nego u februaru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u februaru 2014. veći je za 56,2% u odnosu na februar 2013.

Posmatrano prema vrsti građevina, u februaru 2014. izdato je 66,9% dozvola za zgrade i 33,1% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 66,8% odnosi se na stambene i 33,2% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove, 64,0%.

Predviđena vrednost radova novogradnje u februaru 2014. iznosi 86,2% od ukupno predviđene vrednosti radova. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema oblastima, zabeležena je u Rasinskoj oblasti, 32,7% od predviđene vrednosti novogradnje. Slede Beogradska oblast, 16,2%, Pčinjska oblast, 12,2%, Sremska oblast, 7,8%, i Pirotska oblast 7,5%, dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 do 4,1%.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar