Država prodaje hotel Tamiš

Pančevo - Agencija za privatizaciju oglasila je prodaju pančevačkog hotela "Tamiš", kao imovine preduzeća AD "Sloboda" u stečaju, putem javnog prikupljanja ponuda.

Vrednost objekta sa opremom, procenjena je na 644,44 miliona dinara, ali nije obavezujuća za ponuđače. Predvidjena je uplata depozita od 128,89 mliona dinara.

Stečajni upravnik je dužan da prihvati najvišu dostavljneu ponudu, ukoliko je iznad 50 odsto procenjene vrednosti, a ukoliko je manja, prethodno mora dobiti saglasnost odbora poverilaca.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3. jun, kada će one biti javno otvorene u Agenciji za privatizaciju

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar