Dobra izolacija čuva budžet

Po potrošnji toplote za grejanje smo u vrhu isključivo zbog loših izolacionih svojstava naših stanova i kuća.

Poboljšanje energetske efikasnosti i ušteda kao najjeftinija proizvodnja, već je uveliko državna strategija mnogih zemalja; podstiču se ulaganja u izolaciju spoljnih zidova, krovova, zamenu i popravku prozora i efikasnije termotehničke instalacije.

Cilj uštede energije a time i zaštite okoline je stvaranje preduslova za sistematsku sanaciju i energetsku rekonstrukciju postojećih i povećanje obavezne toplotne zaštite novih zgrada. Kod nas se gube velike količine energije zbog neadekvatnog izbora izolacionih materijala pri gradnji stambenih objekata.

Naše rasipanje energije najbolje se vidi u potrošnji toplote za grejanje gde smo u vrhu lestvice isključivo zbog loših izolacionih svojstava naših stanova i kuća. Mi trošimo oko 250 kilovat-sati struje po metru kvadratnom godišnje a Austrija 120 kilovat-sati i–pravi projekte da to smanji na 70 kilovat sati. Kuće i stanovi napravljeni pre 1970. godine nemaju skoro nikakavu toplotnu izolaciju dok je kod onih napravljenih pre 1980. godine vrlo skromna.

Preko 75 posto zgrada u Srbiji napravljeno je 80- tih godina pa je na ovim objektima moguća i najveća ušteda čak i do 80 posto energije za grejanje i hlađenje. Prosečne stare kuće godišnje troše 200–300 kilovat-sati po metru kvadratnom, standardno izolovane kuće oko 100, savremene nisko energetske kuće oko 40 kilovat-sati po kvadratu i manje.

Energijom koja se potroši u standardno izolovanoj kući mogu se zagrejati 3 – 4 niskoenergetske kuće ili 7 – 8 pasivnih kuća. Da bi što efikasnijom uštedom pojeftinili život, smanjili utrošak energije i emisiju štetnih gasova u atmosferu moramo povećati količinu ugradnje ali i odabir najefikasnijih izolacionih materijala. Izolacioni materijal mora da ima vrhunska svojstva prirodnog a opet otpornog materijala na mehanička oštećenja, visoku vatrotpornost (90 min ili 120 minuta) i sva izuzetna izolaciona svojstva kakav je na primer naš domaći tarolit.

Proizvodnjom u novoj trostrukoj sendvič tehnologiji pobrao sva moguća svetska a i domaća priznanja za ukupan kvalitet (odnos eko standard, vatrotpornost, izolaciona svojstva). Više od 80 posto naših stambenih objekata je neefikasno izolovano pa bi energetskom obnovom starih kuća i zgrada mogli postići uštedu u potrošnji toplotne energije više od 60 posto.

Ukupna ulaganja u dodatnu izolaciju pri obnovi već dotrajale fasade u ceni sanacije učestvuje sa 20 – 30 posto, a otplate se za godinu – dve. Neefikasno je upotrebljavati jeftinije materijale (niže cene najviše do 20 posto). Jer dugotrajnost, (otpornost na habanje, vremenske prilike, zaštita od požara, veća izolaciona svojstva) donosi daleko veće koristii dugotrajne uštede.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar