Da li dobre fotografije prodaju nekretnine?

Dobra slika vredi hiljadu reči, a u poslu sa nekretninama i mnogo više. Kupci se preko fotografija prvi put susreću sa Vašom nekretninom, a kako bi prvi susret i prvi utisak bio dobar neophodno je ove fotografije budu kvalitetne, lepo struktuirane i da pre svega imaju svrhu.

Svaka fotografija treba verno da prikazuje nekretninu, ističući njene najveće prednosti i razloge zašto je baš ta nekretnina pravi izbor za kupca. Da bi se ovakve fortografije napravile, nije neophodan profesionalni fotograf, ali fotografije za nekretnine moraju da zadovolje nekoliko osnovnih kriterijuma da bi imale uspeha kod kupca i prodale nekretninu za dobru cenu.

KVALITET FOTOGRAFIJA

Pod kvalitetetnom fotografijom se podrazumeva visoka rezoluciju, visoka jasnoća slika, dobar ugao i svakako odgovarajuću svetlost. Zato treba izbegavati fotografisanje nekretnina mobilnim telefonom, bez obzira na kvalitet kamere koju mobilni telefon ima i fotografisanje u večernjim satima na veštačkom svetlu. Takođe treba voditi računa i o uglu samih fotografija, kako biste što realnije preneli izgled i veličinu samog prostora.

SVRSISHODNOST

Ukoliko fotografijama želite da predstavite unutrašnjost ili spoljašnost same nekretnine, onda to treba da bude jedino vidljivo na samim fotografijama. Ukoliko sama nekretnina poseduje dodatne sadržaje zbog kojih bi kupci rado odvojili više novca za kupovinu, onda i to treba pokazati na fotografijama, ali opet u sklopu samog prostora, kako bi se na fotografiji predstavio izgled cele nekretnine, kako unutrašnji raspored, tako i uređenost spoljašnjosti.

FOKUSIRANOST NA PROSTOR

Kako je predmet fotografija nekretnina i njen izgled, sa slika treba isključiti sve dodatne elemente koji bi mogli da skrenu pažnju sa nje. Obavezno treba isključiti ljude koji se u trenutku fotografisanja nalaze u prostoru, životinje, ali i lične stvari koje mogu napraviti pometnju šta sve kupac dobija sa nekretninom. Tako je dobro da se na samoj slici ostave samo oni komadi nameštaja koji zaista ostaju ukoliko se nekretnina prodaje opremljena, ali i prateći elementi i električni uređaji. Verovatno ne treba posebno napominjati da prostor koji prodajemo mora biti čist i uredan, jer to naročito kvari imidž same nekretnine, a u gotovo svim slučajevima umanjuje vrednost nekretnine.

DOPADLJIVOST I ATRAKTIVNOST

Iako fotografija za nekretnine treba što realnije da predstavlja samu nekretninu, kako bi se eliminisali svi mogući faktori iznenađenja prilikom prve posete, određenja ulepšavanja su dozvoljena, naročito ako će doprineti da se kupac odluči za izbor baš te nekretnine. Za ovo je neophodno umetničko oko i dosta iskustva u poslu sa nekretninama, kako bi se svetlost u prostoru, raspored i drugi najatraktivniji sadržaji posebno istakli i privukli što veći broj potencijalnih kupaca.

I na samom kraju, da bi imali kvalitetne i dobre fotografije, neophodno je napraviti na nekoliko desetina fotografija da bismo izabrali desetak najboljih, a najatraktivniju od ovih deset obavezno ostavite za naslovnu fotografiju koja će predstavljati nekretninu na portalima za nekretnine.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar