Crna Gora: Lakše i jeftinije do legalizacije?

Vlada Crne Gore utvrdila je predloženi zakon o planiranju prostora koji predviđa dve vrste planskih dokumenata - prostorni plan države, ali i plan generalne regulacije. Njime je, između ostalog, predviđeno ukidanje građevinske i upotrebne dozvole, pravila parcelisanja, stručni nadzor, upis objekta u katastar, naknade za neuređeno zemljište.

- Insistiramo na preciznosti, na kvalitetu planskih dokumenata, izgrađenih objekata, na individualnoj odgovornosti u svakom koraku planiranja i izgradnje. U krajnjem, insistiramo na očuvanju autentičnosti našeg prostora na kojem pravimo bolji milje za zaštitu javnih i privatnih interesa - ocenio je Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma.

U nevladinom sektoru smatraju da ovaj akt uvodi apsolutnu centralizaciju u donošenju odluka i kontrolu u oblasti uređenja prostora. Prema mišljenju MANS-a njime se širom otvaraju vrata zloupotrebama i korupciji.

- Sve odluke o planskim dokumentima koje su donošene na lokalnom nivou, sada su u rukama ministarstva. Odnosno Vlada potpuno preuzima na sebe ingerencije za planiranje prostora. Ponuđeno rešenje je u suprotnosti sa Ustavom, zakonima o lokalnim samoupravama, prestonici i glavnom gradu, jer se ukidaju nadležnosti opština u pogledu planiranja i uređenja prostora - ocenio je Dejan Milovac iz MANS.

Međutim, ministar Radulović ističe da je predloženi zakon pojednostavio i pojeftinio procedure legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

- Svaki objekat koji je izgrađen protivno zakonu, bez građevinske dozvole je nelegalan objekat. Novi zakon u odnosu na postojeći tačno utvrđuje da nema legalizacije bez plana. Dakle, sve što je sagrađeno mimo plana je nelegalno, pa neće doneti nikakav benefit onima koji su gradili mimo propisa - poruka je Radulovića.

Podseća i na to da se nelegalna gradnja tretira kao krivično delo.

- Novi zakon predviđa da prostor štiti 70 insektora. Mislim da će se stvari značajno uozbiljiti novim propisom i smatram da su oni koji su krenuli da grade bez plana u ozbiljnom problemu, da su napravili grešku, odnosno medveđu uslugu samima sebi - poručio je Radulović.

U MANS, međutim smatraju da novi zakon neće rešiti problem nelegalne izgradnje.

- I dalje ostaje problem sa kriterijumima za legalizaciju, sa taksama, sa odabirom objekata koji će biti uklapani u planove ili će biti porušeni. Novi zakon dodatno će komplikovati procedure, jer će novi planovi legalizacije biti na državnom nivou, odnosno Vlada će isključivo odlučivati šta će biti uklapano na lokalnom nivou u planove, a šta ne - stav je Milovca.

"DIVLjIH" 100.000

Zvaničan podatak o bespravno podignutim objektima prema podacima katastra je da ih je u Crnoj Gori više od 40.000, ali se spekuliše da ih je oko 100.000! Transformacija, odnosno prevođenje iz nelegalnih u legalne prema predloženom zakonu biće moguće samo ukoliko je bespravno sagrađen objekat predviđen planskom dokumentacijom. Dakle, usvajanjem zakona vlasnici objekta imaće šest meseci da prijave nelegalni objekat. Oni koji su uklopljeni u planove ulaze u proces legalizacije.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar