Biće izgrađeno 40 stanova za izbeglice kod Šapca

Kolektivni centar u Varni uskoro će biti zatvoren, a novi smeštaj za više od 80 izbeglih i raseljenih biće obezbeđen u Šapcu.

Na lokaciji Kamenjak i u Šapcu biće izgrađeno 40 stanova površine od 30 do 60 kvadratnih metara, sa osnovnom opremom i nameštajem, i jedan zajednički boravak. Korisnici stanova ne mogu steći pravo svojine nad stambenim jedinicama.

Osam stanova biće na raspolaganju socijalno ugroženom lokalnom stanovništvu, a 32 stana namenjeno je izbeglima iz Kolektivnog centra Varna. Završetak izgradnje planiran je u avgustu 2015. godine.

Gradonačelnik Šapca Miloš Milošević i predstavnici Komesarijata za izbeglice Srbije, šabačkog Centra za socijalni rad i Hausing centra, potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji u projektu podrške poboljšanja uslova života prisilnih migranata u Srbiji i zatvaranje kolektivnih centara.

Projekat će realizovat Hausing centar do februara 2016. godine.

Donator 700.000 evra je Evropska unija, Hausing centar i Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) realizovaće projektne aktivnosti i finansijski učestvovati sa 70.000 evra, a Grad Šabac obezbediće komunalno opremljeno građevinsko zemljište. Komesarijat za izbeglice koordiniraće proces zatvaranja Kolektivnog centra Varna, dok će Centar za socijalni rad biti odgovoran za namensko korišćenje objekta.

Pre tri godine u blizini ove lokacije je izgrađeno 12 kuća u koje se uselio deo izbeglica i socijalno ugroženih Šapčana.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar