BANKE POPUŠTAJU Dogovor umesto zaplene

Zbog novog Zakona o hipoteci bankari će teže odlučivati da neurednim platišama oduzimaju stanove i više će se truditi da dogovorom nađu rešenje.

Najnovijim izmenama Zakona o hipoteci banka zbog kašnjenja u otplati kredita ima pravo da klijentu vansudskim putem oduzme stan, ali klijent zbog toga može da je tuži, pa će banka zbog sudskih sporova još teže prodati oduzeti stan.

Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata „Efektiva“, kaže da banke neće popuštati ukoliko se kredit ne plaća godinu dana, ali da ima klijenata koji mogu da računaju na olakšice.

- Svako raskidanje ugovora banci je trošak, pa pre toga gledaju da iscrpe sve mogućnosti. Klijentima bi, recimo, mogli da odobre reprogram kredita ili grejs period dok ne nađe novi posao - kaže Gavrilović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar