„Clausula intabulandi“ – važna izjava za uknjižbu stana

Kada je u pitanju kupoprodaja stana, kuće ili poslovnog prostora „clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u katastru nepokretnosti kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva.

To znači da je prodavac ovom izjavom, omogućio kupcu da se bez ikakvih problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik te iste nekretnine.

Može biti poseban dokument ili deo kupoprodajnog ugovora

Clausula intabulandi se može dati prilikom zaključenja i overe kupoprodajnog ugovora, čime predstavlja njegov sastavni deo ali isto tako ona može biti i poseban dokument, nezavisan od ugovora. U oba slučaja, da bi izjava bila važeća, mora biti sudski overena. Samo tada biće validna i moći ćete da je priložite kao dokaz ukoliko dođe do nekih problema prilikom uknjižbe nepokretnosti.

Sadržina izjave

Clausula intabulandi, osim što mora biti overena, mora sadržati i sve obavezne elemente, a to su tačni podaci o nepokretnosti, adresa i matični broj prethodnog vlasnika.

Takođe, upozoravamo vas da je i situacija da kupac prodavcu isplati čitavu sumu novca, ali od njega ne dobije ovakvu izjavu moguća, pa vam zbog toga savetujemo da se o svemu detaljno dogovorite pre isplate konačne svote novca, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Takođe, u pribavljanju ove izjave pomoći će vam agencija za nekretnine, odnosno dobar pravnik, pa ih možete konsultovati, ili unajmiti da umesto vas obave ovaj pravni posao.

Čak i kada kupujete stan koji nije uknjižen, savetuje se da je neophodno pribaviti clausulu intabulandi , kako bi kada se steknu svi drugi predviđeni uslovi, upis prava svojine bio moguć.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar